• בלוג
  • ביי ביי map בשביל לשנות ערכים במיקום מסוים ב JavaScript

ביי ביי map בשביל לשנות ערכים במיקום מסוים ב JavaScript

22/02/2024

אם אי פעם שמרתם מערך בסטייט של קומפוננטת ריאקט אתם וודאי זוכרים את הרגע שניסיתם לשנות רק ערך אחד במערך ולהעביר את התוצאה ל set, רק בשביל לגלות ש setState לא עושה כלום כי המערך עצמו לא השתנה. אחרי זה למדתם להשתמש ב map כדי ליצור מערך חדש עם שינוי אלמנט באינדקס מסוים-

const newItems = oldItems.map((item, index) => 
    index === 1 ? 99 : item);

ואז הגיעה immer ושוב הצלחנו לכתוב קוד רגיל אבל ידענו בלב שזה לא בדיוק זה ושמנגנון הפרוקסים של immer עובד אומנם ברוב המקרים אבל בסוף תמיד מחכה איזה באג (לא בגלל immer ברור, אתם פשוט מחזיקים את זה לא נכון).

בקיצור קיטורים בצד לאחרונה JavaScript קיבלה בכל הדפדפנים תמיכה בפיתרון מובנה לשינוי מערכים לפי אינדקס ובלי map. זה נראה ככה-

const newItems = oldItems.with(1, 99);

נשים לב שאי אפשר לכתוב אחרי סוף המערך כך שזה נכשל:

[].with(99, 0)

בנוסף with שובר מערכים מרווחים, אבל אני לא בטוח כמה נזק זה עלול לגרום. כלומר הקוד הזה:

Array(10).forEach(() => console.log('1'))

והקוד הזה:

Array(10).with(0, 0).forEach(() => console.log('1'))

יעשו דברים שונים - הראשון לא ידפיס כלום, השני ידפיס 10 פעמים את ההודעה. אין תמיכה במספר אינדקסים לכתיבה לתוך מערכים מקוננים, אבל כן יש תמיכה באינדקסים שליליים לכתיבה מסוף המערך:

[1, 2, 3, 4, 5].with(-1, 10)