• בלוג
  • טיפ JavaScript - בואו נסתיר מאפיין מ Object.keys

טיפ JavaScript - בואו נסתיר מאפיין מ Object.keys

18/04/2024

הפונקציה Object.keys מחזירה את כל המפתחות באובייקט נכון? לא בדיוק. זאת ההגדרה שלה ב MDN:

The Object.keys() static method returns an array of a given object's own enumerable string-keyed property names.

מילת המפתח כאן היא enumerable. היא גורמת ל Keys להחזיר רק את המפתחות שיחזרו מ for ... in, או ליתר דיוק רק את אלה מתוך for ... in שלא הגיעו מהפרוטוטייפ.

הפעלה רגילה עשויה לתת את ההרגשה שזה כל המפתחות:

const object1 = {
  a: 'somestring',
  b: 42,
  c: false,
};

console.log(Object.keys(object1));
// Expected output: Array ["a", "b", "c"]

אבל זה לא מדויק. ב JavaScript אני יכול להגדיר גם מאפיינים שלא יופיעו ברשימה הזאת במספר דרכים. דרך אחת היא הפונקציה defineProperty. שימו לב לקוד הבא:

const object1 = {
  a: 'somestring',
  b: 42,
  c: false,
};

Object.defineProperty(object1, 'secret', {
  value: 'secret',
  enumerable: false
})

console.log(Object.keys(object1));
console.log(object1.secret)

הפעם אנחנו עדיין מקבלים רק את המפתחות a, b ו c, למרות שההדפסה השנייה מצליחה ומדפיסה את המילה secret.

ואיך בכל זאת נקבל את כל רשימת המפתחות כולל אלה שאינם enumerable? ב JavaScript חשבו על הכל ויש פונקציה אחרת בשם getOwnPropertyNames שמחזירה את כל המפתחות. הקריאה הזו:

console.log(Object.getOwnPropertyNames(object1))

מדפיסה את:

Array ["a", "b", "c", "secret"]