• בלוג
 • כן, באמת משתמשים בזה

כן, באמת משתמשים בזה

06/04/2024

השאלה הזאת חוזרת כל פעם שמגיעים לנושא מוזר בקורס "מה, מישהו באמת משתמש בזה?", ו-"למה אנחנו צריכים להכיר את זה?" ואפילו "מי שכותב ככה צריך למצוא עבודה אחרת, אצלנו כותבים קוד קל".

וככה תוך כדי חיפוש באג לא קשור נתקלתי בהגדרה הבאה בטייפסקריפט. לא אצלי בקוד ולא באיזה פרויקט צד, אלא ממש בתוך הקוד של TypeORM. זה נראה ככה-

type DeepPartial<T> = T | 
(T extends Array<infer U> 
  ? DeepPartial<U>[] 
  : T extends Map<infer K, infer V> 
    ? Map<DeepPartial<K>, DeepPartial<V>>
    : T extends Set<infer M>
      ? Set<DeepPartial<M>>
      : T extends object ? {
        [K in keyof T]?: DeepPartial<T[K]>;
      } : T);

יש פה הכל: טיפוסים גנריים, מיפוי אוביקטים, טיפוסים רקורסיביים. כל הדברים שכשאני רק מתחיל לדבר עליהם בכיתות כולם נזכרים שיש להם משהו אחר לעשות.

בואו נקרא את ההגדרה יחד-

 1. מגדירים טיפוס חדש בשם DeepPartial שהוא טיפוס גנרי. הוא יכול לקבל כל טיפוס טייפסקריפט קיים בתור בסיס.

 2. תחילה בודקים, האם T הוא מערך של משהו. אם כן אז הטיפוס שלנו הוא פשוט מערך של DeepPartial על הטיפוס של כל תא במערך.

 3. לא מערך? יופי, אולי הוא מפה. אם זה מפה אז הטיפוס שלנו הוא מפה שהמפתח הוא DeepPartial של טיפוס המפתח והערך הוא מסוג DeepPartial של מה שהיה טיפוס הערך. קצת כמו עם מערכים.

 4. גם לא מפה? לא להיבהל אולי זה Set. אם כן אז בעצם אנחנו צריכים סט מטיפוס DeepPartial של הפריטים ב T.

 5. לא סט? אולי זה אוביקט. אוביקט זה משהו שיש לו מפתחות וערכים ולכן Partial שלו הוא פשוט אוסף של אותם מפתחות אבל עם סימן שאלה (כלומר אופציונאליים), וכל אחד מהם מקבל בתור טיפוס של הערך את ה DeepPartial של הערך שהיה לו.

 6. לא אוביקט? טוב אז נשארים עם T כי זה בטח משתנה פשוט.

בעברית הטיפוס הזה הוא שידרוג של Partial הרגיל של טייפסקריפט. בעוד ש Partial הופך את כל המפתחות של אוביקט לאופציונאליים בצורה רדודה, ה DeepPartial הופך את כולם לאופציונאליים בצורה מקוננת. כשחושבים על זה הוא אפילו לא נשמע כל כך מיותר או מסובך. פשוט דורש היכרות עם אותם מבנים שלרוב אנחנו אוהבים לטאטא מתחת לשטיח.