בדיוק מה שביקשת

10/07/2024

פעם עוד היה אפשר לטעון על המחשב שהוא עושה בדיוק את מה שביקשת, גם אם זה לא בדיוק מה שהתכוונת. רוב הזמן שפות תכנות הן צפויות ולכן אנחנו יודעים מה תחזיר תוכנית מחשב. המצב היום עם ה AI הרבה יותר מבלבל.

הלכתי לאדון קלוד היום וביקשתי:

create an encrypted messages with deno

זה הקוד שקיבלתי - ובבקשה אל תשתמשו בו בקוד שלכם:

import { encode, decode } from "https://deno.land/std/encoding/base64.ts";
import { Aes } from "https://deno.land/x/crypto/aes.ts";
import { Cbc } from "https://deno.land/x/crypto/block_modes.ts";

function encrypt(message: string, key: string): string {
 const iv = crypto.getRandomValues(new Uint8Array(16));
 const aes = new Aes(key);
 const cbc = new Cbc(aes, iv);

 const encoder = new TextEncoder();
 const encodedMessage = encoder.encode(message);

 const encryptedData = cbc.encrypt(encodedMessage);

 const combined = new Uint8Array(iv.length + encryptedData.length);
 combined.set(iv);
 combined.set(encryptedData, iv.length);

 return encode(combined);
}

function decrypt(encryptedMessage: string, key: string): string {
 const combined = decode(encryptedMessage);
 const iv = combined.slice(0, 16);
 const encryptedData = combined.slice(16);

 const aes = new Aes(key);
 const cbc = new Cbc(aes, iv);

 const decryptedData = cbc.decrypt(encryptedData);

 const decoder = new TextDecoder();
 return decoder.decode(decryptedData);
}

// Example usage
const key = "mySecretKey123456"; // 16, 24, or 32 bytes long
const message = "Hello, this is a secret message!";

const encrypted = encrypt(message, key);
console.log("Encrypted:", encrypted);

const decrypted = decrypt(encrypted, key);
console.log("Decrypted:", decrypted);

לא צריך יותר מדי להתעמק בשביל לראות שהמפתח הסודי שמור בתוך קוד התוכנית ושהקוד לא חותם על התוכן המוצפן מה שיאפשר לפורצים עתידיים להשתמש בתוכנית שלי כדי לפרוץ את ההצפנה באמצעות שינוי המידע המוצפן ושליחתו למפענח (מה שמכונה Padding Oracle Attack).

הסיפור הסתבך כשביקשתי ממנו לתאר איזה בעיות אבטחה הוא מצא בקוד שהוא כתב. כן הוא מצא את הבעיות שאני מצאתי אבל גם עוד כמה בעיות פחות קריטיות וערבוב זה מקשה עלינו כמתכנתים להתמקד.

כל הסיפור בא להדגים כמה קשה לקבל תוצאה טובה מ AI כשאנחנו לא יודעים מספיק טוב מה אנחנו צריכים או לא מכירים מספיק טוב את עולם התוכן. מנועי AI מגיעים לתוצאות טובות יותר ככל שניתן להם יותר קונטקסט רלוונטי, והיכרות עם עולם התוכן הכרחית כדי להוסיף את הקונטקסט הרלוונטי לבקשה ולזהות הזיות כדי שאפשר יהיה לחתוך את השיחה כשהן מתחילות.