שלום אורח התחבר

התקנת הסביבה

אורך הפרק כ-6 דקות

 

פייתון להורדה:
https://www.python.org/ftp/python/2.7.15/python-2.7.15.msi

עורך הטקסט  Visual Studio Code:
https://code.visualstudio.com/

מדריך להגדרת משתני סביבה בגרסאות שונות של חלונות:
http://www.computerhope.com/issues/ch000549.htm