שלום אורח התחבר

אורך הפרק כ-8 דקות

 

תוכנית לדוגמא המשתמשת בלולאת while:

while True:
  print "Please type in a number"
  num = int(raw_input())

  if num % 2 == 0:
    print "Bravo, it's an even number"
  else:
    break

print "The End"

תוכנית לדוגמא המשתמשת בלולאת for:

"""
For loops demo
- Iterate over a sequence
- Iterate over numbers
"""

sentence = "Got two reasons why I cry"
words = sentence.split()

for word in words:
  print "The word is: ", word, "And its length:", len(word)

total = 0
for i in range(101):
  total += i

print "1 + 2 + 3 + 4 + ... + 100 = ", total

תיקיית הדוגמאות עם כל קבצי הדוגמא שהוצגו במדריך:
https://github.com/ynonp/python-examples/tree/master/03_flow