שלום אורח התחבר

תחביר בסיסי

אורך הפרק כ-9 דקות

 

בשעור זה נכיר את פייתון כשפת תכנות. נלמד לכתוב תוכניות פשוטות, להגדיר משתנים ולהשתמש בלולאות ומבני בקרה. להלן דוגמאות הקוד שראינו במדריך. תוכלו למצוא דוגמאות אלו גם בתיקיית הדוגמאות של הקורס בקישור:
https://github.com/ynonp/python-examples/tree/master/02_syntax

תוכנית ראשונה intro.py:

"""
Python Introduction and Basic Syntax

1. Variables
2. Reading User Input
3. Data Types
"""

name = "Ynon Perek"
number =  7

x = 10
y = 20
z = 25

total = x + y + z

print total

תוכנית שניה user_input.py:

"""
Reading user input demo
"""

print "Type in your name:"
name = raw_input()

print "Hello", name

תוכנית שלישית sum_from_user.py:

"""
Read 3 numbers from the user
and print their total sum
"""

print "Type in 3 numbers:"
x = raw_input()
y = raw_input()
z = raw_input()

total = float(x) + float(y) + float(z)

print "Sum of the numbers is: ", total