שלום אורח התחבר

העברת קלט לפקד באמצעות Props

אורך הפרק כ-6 דקות

 

קוד הפקד שכתבנו המשתמש ב Prop Types ומגדיר ערכי ברירת מחדל:

var HelloWorld = React.createClass({
 propTypes: {
  name: React.PropTypes.string
 },

 getDefaultProps() {
  return {
   name: 'Guest'
  };
 },

 render() {

  return (<div className="hello-world">
    <p>Hello World: {this.props.name} </p>
   </div>)
 }
});

קוד הפקד על קודפן במסך עריכה אינטרקטיבי: http://codepen.io/ynonp/pres/ZOxGKj