היכרות עם Solid.JS


באתר Solid Playground תוכלו לכתוב קוד סוליד בדפדפן ולראות את התוצאה מיד בחלון שליד:
https://playground.solidjs.com/