• בלוג
  • הקושי לזהות בשר מקולקל

הקושי לזהות בשר מקולקל

נכון הוא לא מריח הכי טוב, אבל אולי אני רק מדמיין. אולי זה יעבור בבישול. אולי זה תמיד מריח ככה.

הקושי לזהות בשר מקולקל הוא לא בעיה באף אלא בעיה בראש. זה הקושי לקבל את זה שהעולם לא עובד כמו שרצית שיעבוד. הקושי לקבל את המציאות ולבחור תוכנית חדשה.

"אני לא רוצה שזה יהיה מקולקל" לא יהפוך אותו לטרי.