שלום אורח התחבר

הגדרת משתנים: המילים let ו const

אורך הפרק כ-7 דקות

 

הגישה שלי לשתי המילים החדשות היא להעדיף את const בכל מקרה שרק אפשר. הסיבה ש const הוא נוקשה יותר ולכן קל יותר לקרוא את הקוד כשהמשתנים מוגדרים עם const ואתה יודע שיש למשתנה רק ערך אפשרי יחיד.

בגלל שהגדרת המשתנה רלוונטית רק לבלוק בו היא נכתבה אני משתדל להגדיר משתנים בבלוק הפנימי ביותר בו הם דרושים. בצורה כזאת בדרך כלל מאוד ברור מה מטרת המשתנה והשימוש ב const אוכף את השימוש המוגבל בו רק למטרה אליה התכוונתי.