שלום אורח התחבר

אורך הפרק כ-10 דקות

 

קישור להתקנת Visual Studio Code:

https://code.visualstudio.com

קישור להתקנת node.js:

https://nodejs.org/en/download/

לאחר התקנת node.js יש לפתוח את כלי שורת הפקודה ולוודא שמותקן באמצעות הפקודה:

$ node --version

לאחר שהתקנתם והצלחתם לראות את הגירסא המותקנת יש להריץ מתוך תיקיית הפרויקט:

$ npm init -y
$ npm i webpack --save-dev
$ npm i webpack-cli --save-dev
$ npm i babel-core babel-loader babel-preset-env --save-dev

הקובץ webpack.config.js יכיל את התוכן הבא:

module.exports = {
 module: {
  rules: [
   {
    test: /\.js$/,
    exclude: /node_modules/,
    use: {
     loader: "babel-loader"
    }
   }
  ]
 }
};

תוכן קבצי המקור שהוצגו בסרטון זמין במלואו בטאב טקסט.