תרגול JavaScript Syntax

כתבו פונקציית JavaScript מתאימה לכל סעיף. השתמשו ב console.log לצורך הדפסה:

  1. מגרילה שלושה מספרים שלמים בין 0 ל-100 ומדפיסה את שלושתם ומי הגדול ביותר.
     
  2. מגרילה מספר בין 1,000 ל 9,999 ועד בכלל ומדפיסה את סכום ספרותיו.
     
  3. מקבלת שני מספרים כארגומנטים ומדפיסה את המספר הגדול ביותר אשר שניהם מתחלקים בו (לדוגמא עבור המספרים 6 ו-9 יש להדפיס 3).
     
  4. מקבלת שני מספרים ומדפיסה את המכפלה המשותפת הקטנה ביותר שלהם, כלומר המספר הקטן ביותר המתחלק בשניהם. לדוגמא עבור המספרים 6 ו-9 יש להדפיס 18.