שלום אורח התחבר

תרגול היכרות עם Node.JS

1הפעלת קוד JavaScript

  1. כתבו תוכנית Node המחשבת כמה מספרים ראשוניים יש בין אחד ל-1,000 ומדפיסה למסך את התוצאה.

  2. כתבו תוכנית Node המגרילה 5 מספרים באופן אקראי ומדפיסה אותם למסך מהקטן לגדול.

2שימוש במודול http

  1. כתבו תוכנית Node המשתמשת ב swapi.co כדי להדפיס את שמות כל הסרטים בהם הופיע Luke Skywalker

  2. פניה לכתובת https://api.ipify.org מחזירה כתשובה את כתובת ה IP של הפונה. כתבו תוכנית Node שמשתמשת בשירות כדי להדפיס את כתובת ה IP שלכם.

3פיתוח Web

  1. כתבו שרת Express שיודע לחפש ולהדפיס מספרים ראשוניים. פניה לשרת לכתובת /primes תדפיס את כל המספרים הראשוניים בין אחד ל-1,000.

  2. הרחיבו את השרת כך שידע להגריל מספרי לוטו. פניה לכתובת /lottery תגרום לשרת להגריל ולהדפיס שישה מספרים אקראיים.

  3. עדכנו את השרת שכתבתם ב-6 כך שהמספרים יוגרלו רק בפניה הראשונה אבל בכל בקשה נוספת יודפסו אותם המספרים בדיוק.

4הרחבה: שימוש במודול חדש

  1. חפשו בתיעוד על המודול fs בכתובת:

https://nodejs.org/api/fs.html

וכתבו תוכנית Node שמדפיסה את שמות כל הקבצים בתיקיה הנוכחית.