שלום אורח התחבר

נעים להכיר: שורת הפקודה

אורך הפרק כ-9 דקות

 

תקציר הפקודות שהוצגו בפרק:

# get help on a command with man, for example
$ man cal

# print a calendar with cal
$ cal 2016
$ cal 01 2016

# print some text on screen
$ echo hello world

# show the contents of the file /etc/shells
$ less /etc/shells

 

קיצורי מקלדת עבור דף man:

שורה למעלה / שורה למטה: חצים
לדף הבא: כפתור רווח
לדף הקודם: כפתור u
חיפוש מילה: לחיצה על / ולאחריו המילה שרוצים לחפש ולאחריה Enter
יציאה מדף man: לחיצה על q