תרגול: מבוא לשורת הפקודה

תוכן עניינים

  1. שאלות

1. שאלות

  1. מצאו את שמה של תוכנית המעטפת הנוכחית, מעטפת ברירת המחדל וכן רשימה של כל תוכניות המעטפת המותקנות אצלכם על המכונה.

  2. הציגו את תוכן הקובץ /etc/passwd באמצעות הפקודה cat /etc/passwd, ולאחר מכן קראו את עמוד התיעוד man 5 passwd. מה מטרת הקובץ? איזה מידע מוחזק בו? מה המידע שמוצג בכל שורה?

  3. תיקיית /etc משמשת להגדרות מערכת וקבצי קונפיגורציה. הציגו את כל הקבצים בתיקיה זו מסודרים לפי גודל (רמז: קראו ב man ls).

  4. הדפיסו את התאריך והשעה הנוכחיים בפורמט Sun 21/03/2010, 14:30. רמז: קראו ב man date.