שלום אורח התחבר

הגדרת גיט על פרויקט ראשון

אורך הפרק כ-15 דקות

 

הפקודות שראינו בפרק:

1. יצירת פרויקט git בתיקיה הנוכחית

$ git init

2. הוספת כל הקבצים והתיקיות לפרויקט ויצירת קומיט ראשון מכל הקבצים שבתיקיה

$ git add .
$ git commit

3. הוספת קובץ מסוים ל Staging Area וביצוע קומיט

$ git add demo.py
$ git commit -m 'initial commit'