שלום אורח התחבר

ארכיטקטורה לבדיקות יחידה

אורך הפרק כ-11 דקות

 

קישור לפרויקט לדוגמא מתיקיית הדוגמאות הכולל בדיקות יחידה: https://github.com/tocodeil/javascript-testing-course-examples/tree/master/02-architecture

תוכנית node.js אתה נריץ את כל הכלים שנראה בקורס זמינה להורדה מהקישור: https://nodejs.org/en/download/

התקנת המודולים הדרושים לצורך הרצת הבדיקות (פעם אחת לפרויקט בלבד):

npm install

הרצת הבדיקות:

npm test