איתור שגיאות באמצעות כלי הפיתוח


הערות:

בכל נקודת עצירה ניתן לחזור למסך ה Console ולהריץ קוד JavaScript. קוד זה ירוץ ב Context הנוכחי, עם כל המשתנים והפונקציות הזמינות לקוד בנקודה זו של התוכנית.

מידע נוסף על כלי הפיתוח ניתן למצוא בתיעוד בעמוד:
https://developer.chrome.com/devtools/docs/javascript-debugging