תרגול תחביר בסיסי

כתבו פונקציית JavaScript מתאימה לכל סעיף. השתמשו ב console.log לצורך הדפסה:

 1. מגרילה שלושה מספרים שלמים בין 0 ל-100 ומדפיסה את שלושתם ומי הגדול ביותר.
   
 2. מגרילה מספר בין 1,000 ל 9,999 ועד בכלל ומדפיסה את סכום ספרותיו.
   
 3. מקבלת שני מספרים כארגומנטים ומדפיסה את המספר הגדול ביותר אשר שניהם מתחלקים בו (לדוגמא עבור המספרים 6 ו-9 יש להדפיס 3).
   
 4. מקבלת שני מספרים ומדפיסה את המכפלה המשותפת הקטנה ביותר שלהם, כלומר המספר הקטן ביותר המתחלק בשניהם. לדוגמא עבור המספרים 6 ו-9 יש להדפיס 18.


הפתרון זמין גם בגירסא אינטרקטיבית בקישור:

http://jsbin.com/zizife/2/edit?js,console

solution.js

function ex4(x, y) {
 var start = Math.max(x,y);

 while(1) {
  if (start %x === 0 && start%y === 0) {
   console.log('Found: ' + start);
   return start;
  }
  start++;
 } 
}

function ex3(x, y) {
 var start = Math.min(x,y);
 
 while(1) {
  if (x % start === 0 && y % start === 0) {
   console.log('Found: ' + start);
   return start;
  }
  start--;
 }
}

function ex1() {
 var x = Math.floor(Math.random() * 100);
 var y = Math.floor(Math.random() * 100);
 var z = Math.floor(Math.random() * 100);
 var max = Math.max(x, y,z);
 console.log('x = ', x, '; y = ', y, '; z = ', z);
 console.log('max = ', max);
} 

function ex2() {
 var n = Math.floor((Math.random() * 9000) + 1000);
 var sum = 0;
 console.log('n = ', n);
 
 while(n>0) {
  sum += n % 10;
  n = Math.floor(n/10);
 }

 console.log('sum = ', sum);
 return sum;
}