שלום אורח התחבר

אורך הפרק כ-4 דקות

 

להתקנת כלי הפיתוח הריצו את הפקודה הבאה במסוף: ```language-sh sudo apt-get install qt5-default build-essential qt-creator ``` או שאפשר למצוא קבצי התקנת Qt למערכות הפעלה אחרות בקישור: http://qt-mirror.dannhauer.de/official_releases/qt/5.8/5.8.0/