שלום אורח התחבר

אורך הפרק כ-13 דקות

 

F4 - switch source/header file F2 - go to definition under cursor F1 - open documentation for class under cursor Ctrl+K - magic move to file Alt+0 - toggle sidebar Ctrl+U - select block

כל הקיצורים: http://doc.qt.io/qtcreator/creator-keyboard-shortcuts.html