תרגול: פקדים בסיסיים ב Qt

1. הצגת סליידר עם ערך

הציגו על המסך פקד המורכב מ QSlider ו QLCDNumber. בכל שינוי ערך של הסליידר יש להציג את הערך המעודכן במסך התצוגה QLCDNumber. העזרו בדוגמא שראינו בשעור עם תיבות הטקסט וכן בתיעוד של QSlider ו QLCDNumber.

2. תיבת בחירת צבע

הציגו על המסך פקד הכולל שני QLabel וכפתור QPushButton אחד. בתיבה אחת צריך להיות כתוב "Color Is:", לחיצה על הכפתור צריכה לפתוח דיאלוג לבחירת צבע ובתיבה השניה יש לכתוב את שם הצבע שנבחר.

את הדיאלוג אפשר להציג באמצעות הפונקציה QColorDialog::getColor. לאחר קבלת הצבע הפונקציה QColor::name של צבע מחזירה את שמו.

בונוס1: מה קורה כשמשתמש לוחץ ביטול? הציגו צבע התחלתי ודאגו לשמור את הצבע אם משתמש לחץ ביטול. בונוס2: צבעו את תיבת הטקסט השניה בצבע שנבחר. רמז: קראו על QPalette ועל הפונקציה QWidget::setAutoFillBackground.