שלום אורח התחבר

אורך הפרק כ-5 דקות

 

קישור להורדת git לחלונות:
https://git-scm.com/download/win

קישור להורדת diffmerge:
https://sourcegear.com/diffmerge/downloads.php

קישור להורדת Python
https://www.python.org/downloads/windows/

קישור להורדת PyCharm
https://www.jetbrains.com/pycharm/download/